Förklaring: Ritning/Modifiering/Material

Ritning: Modifiering: För att förklara vad som modifierats och förändrats kommer här två bilder med jämförelser av hur bollkastaren såg ut inför regionsfinalen jämfört med riksfinalen: Vänster=Riksfinalen Höger=Regionsfinalen På denna bilden går det att se hur vi påverkat svikten i armarna på bollkastaren genom att fästa dem med olika starka samt långa legobitar. Det går…

Kodning del 3

Idag den 3/5 har vi modifierat och utvecklat vårat kodsystem. Genom att hålla upp följande flaggor kan nu även mottagarna signalera till sändarna:

Bollkastare del 4

Här är vår tävlande bollkastare inför regionstävlingen och förklarande begrepp samt en bild med visande av material. Vår avfyrningsmekanism fungerar enligt följande: Avtryckaren pressas uppåt med hjälp av handen. Avtryckaren gör i sin tur att bollen trycks fram och tvingar de dubbla armarna som sitter i en fast axel att vidga sig. Bollen pressas fram…

Kodning del 2

Enligt föregående inlägg har vi fortsatt öva på vår kodning och på vår teknik under utförandet samt förtydligat signaler för när tex orden är avslutade. Vi har enligt tävlingsreglerna med 4 min tidsbelopp tränat på att signalera 5 substantiv med hjälp av två röda papper och ytterligare två gula samt två kodare med mottagare. Här…

Bollkastare del 3

Idag den 16/4 delvis omkonstruerade vi den bollkastare som vi gemensamt i klassen valt ut till den mest lämpade för region tävlingen. Som beskrivet i del 2 av bollkastare hade vi problem med slitage på okänd del. Efter att ha undersökt vilken del av bollkastaren som fick utstå mest påfrestningar kom vi fram till vilken…

Bollkastare del 2

Idag den 12/4 har vi enligt våra ritningar fortsatt med konstruktionen av bollkastare. Lite av dagens arbete: Ritningarna vi utgår från: Bolkastaren närmst nedan är vår just nu mest framgångsrika bollkastare. Men där vi har ett problem med slitage och bollkastarens stabilitet. Därför planerar vi att montera fast bollkastaren på en stabil platta med gummi…

Utveckling Kodning del 1

Under tre lektioners tid har vi fem elever i grupp utvecklat ett primärt kodsystem för regionstävlingen i Lund den 19/4. Vi har använt oss av ett typ av koordinatsystem med bokstäver och skapat egna rörelser för att kunna signalera olika substantiv med hjälp av röda och gula A-4 papper. Under den kommande tiden ska vi…

Utveckling Bollkastare del 1

Idag den 5/4 har vi efter två lektioners skissande och utveckling av en primär skiss börjat med konstruktionen av våra bollkastare. Vi tillsammans i klassen ska i grupper jobba med att konstruera och utveckla varsin bollkastare. Var av vi sedan kommer att utse de två bästa och mest korrekt fungerande bollkastarna till regionstävlingen den 19/4…